Category Archives: SISHPshpk

Vlerësimi I Rrezikut ne Punë/Occupational Hazard Assessment

Bazuar ne Ligjin 10237 dt 18.2.2010 dhe VKM 108 dt 9.2.2011, është detyrim i punëdhënësit të marrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin dhe eliminimin e cdo rreziku në punë, këtu përfshihen  rreziqet për sigurinë dhe shëndetin, si dhe rreziqet … Continue reading

Posted in SISHPshpk | Leave a comment

SISHPshpk

This gallery contains 1 photo.

  Nje sherbim i ri per biznesin tuaj per te ulur riskun nga aksidentet ne pune dhe rritur eficencen ne pune te puntoreve. Nepermjet eksperteve tane, Ju ofrojme nje sherbim te kualifikuar dhe eficent gjithnje te fokusuar ne permirsimin e … Continue reading

More Galleries | Leave a comment